~ Машини и инструменти за обработка на кабели
TITLE_LOGO_BG
TITLE_LOGO_DE
TITLE_LOGO_EN
TITLE_LOGO_RU

STW508-MAX2

Технически данни:

 

Размери:                                            400 x 515 345 mm

Тегло:                                                82 kg wood paint

Захранване:                                       220 V 50 Hz

Мощност:                                          400 Watt 

Дължина на зачистване:                 Страна 1 - 150 mm; Страна 2 - 100 mm

Дължина на рязане:                         1 – 99999 mm

Точност на рязане:                           0,2 +- 0,002 x дължината на рязане

Сечение на кабела:                          2,5 – 50 mm² (тънкожилни до 70 mm²)

Дисплей:                                           Englisch

Скорост:                                            10 степени, свободни избираеми

Брой програми:replica orologi                                 99 texture paint  cheap replica handbags

 

Задвижване:                                       8 задвижващи ролки

print